അറിവും സ്നേഹവും.ഖലീൽശംറാസ്.

ജീവിതത്തിലെ പരമ ലക്ഷ്യം
അറിവു നേടലും
സ്നേഹം പങ്കുവെക്കലും
ആണെന്ന സത്യം മറക്കാതിരിക്കുക.
എത്ര നാൾ
ജീവിച്ചു എന്നതല്ല
മറിച്ച്
ജീവിച്ച നാളത്രയും
അറിവും സ്നേഹവും
മുറുകെപിടിച്ചോ
എന്നതാണ് പ്രധാനം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras