ഉറക്കം.ഖലീൽശംറാസ്

തെളിഞ്ഞ കണ്ണടക്കുമുന്നിൽ
പൊടിപടലങ്ങൾ ആയാൽ
അതിലൂടെ
കാണുന്ന കാഴ്ച്ചകൾ
പോലെയാണ്.
ഉറക്കമില്ലാത്ത ശരീരത്തിനുള്ളിലെ
മനസ്സ്.
ആ മനപ്പിലൂടെ
ചിന്തിക്കുന്നതിനും
അനുഭവിക്കുന്നതിനുമൊന്നും
ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടാവില്ല.
അതിനാൽ
ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നോക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്