പോസിറ്റീവ് അറിവ്.ഖലീൽശംറാസ്

എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ച്
പോസിറ്റീവായ അറിവു നേടാൻ
സമയം നീക്കിവെച്ചു നോക്കൂ.
മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു
അനുഭൂതി അനുഭവപ്പെടും.
പ്രണയിച്ചവർ അനുഭവിച്ച
സ്നേഹാനുഭൂതി പോലെ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്