സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ.ഖലീൽ ശംറാസ്.

സൗഹൃദം നേരിട്ട്
പങ്കുവെയ്ക്കാൻ സമയം
കണ്ടെത്തുക.
ആ പങ്കുവെയ്ക്കൽ
പലപ്പോഴും
ജീവിതത്തിലെ നല്ല
ജീവിതമുഹൂർത്തങ്ങളിലേക്ക്
തിരികെ പോയി
അവിടെ അനുഭവിച്ച
നല്ല അനുഭൂതികളെ
തിരികെ കൊണ്ടുവരലാണ്.
അവിടെയുള്ള
സംഗീതം വീണ്ടും ശ്രവിച്ചും
കാഴ്ച്ചകളെ അനുഭവിച്ചും
സുഗന്ധം മണത്തും
ഈ സമയത്തിലേക്ക്
ഒരു വിനോദയാത്ര കഴിഞ്ഞു
തിരിച്ചുവരലാണ്.
പക്ഷെ സൗഹൃദ ചർച്ചകദിലൊന്നും
നെഗറ്റീവ് വിഷയങ്ങൾ
ഇല്ലാതിരിക്കാൻ
ശ്രമിക്കണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്