സ്വയംസംസാരം.ഖലീൽശംറാസ്

ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ
ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള
ഒരു സദസ്സിനോട്
ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒരു
പ്രഭാഷകൻ ചെയ്യുന്ന
പ്രഭാഷണമാണ്
നിന്റെ സ്വയംസംസാരം.
ഒരിക്കലും
നെഗറ്റീവ് ആയതൊന്നും
കടത്തികൂട്ടാൻ പാടില്ലാത്ത
ആ വേദിയിൽ
ഏതുതരം സംസാരമാണ്
നടക്കുന്നത് എന്ന്
നിരീക്ഷിക്കുക.
നിരുൽസാഹത്തിന്റേയും
നിരാശയുടേയും
ഒക്കെ സംസാരമാണെങ്കിൽ
എത്രയും പെട്ടെന്ന്
അവയെ മാറ്റുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്