ഈ നിമിഷം എവിടെ.?ഖലീൽശംറാസ്

ഈ നിമിഷം
നീയെവിടെയാണോ
അവിടെയാണ്
എന്ന സത്യം അംഗീകരിക്കുക.
ഏതു പ്രായത്തിലാണെങ്കിലും
നാട്ടിലാണെങ്കിലും
അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുക.
നിനക്കു മുമ്പിൽ
എന്താണോ ഉള്ളത്
അതിനോട്
നല്ല രീതിയിൽ
ആശയവിനിമയത്തിൽ ഏർപ്പെടുക.
സ്വന്തവും മറ്റുള്ളവരുടേയും മനസ്സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ
ജീവിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്