തീപൊരി. ഖലീൽശംറാസ്

ചെറിയൊരു തീപൊരി
മതിയാവും
വലിയൊരു ബന്ധത്തെ
കത്തി ചാമ്പലാക്കാൻ.
ഓരോ സ്നേഹബന്ധവും
രൂപപ്പെടുന്നത്
വെകാരികതയുടെ
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.
അവ എളുപ്പത്തിൽ
ഇല്ലാതാവുകയും
ചെയ്യും.
അതുകൊണ്ട്
ബന്ധങ്ങളിൽ അവിശ്വാസത്തിന്റെ
തീപ്പൊരി വീഴാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്