നിന്റെ ചിത്രം.my diary. khaleelshamras

അവർ വരും
ഒരൊറ്റ സമയത്തിന്റെ വേദിയിൽ
നിങ്ങൾ സംഭാഷണം നടത്തും.
അവരുടെ കണ്ണിനും
കാതിനും മനസ്സിനും
എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ
കൈമാറും.
പിന്നെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം
പിരിഞ്ഞുപോവും
പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും
ഒരു ചിത്രം അവരുടെ
മനസ്സിൽ പകർത്തിയിട്ടാവും
യാത്രയാവുന്നത്.
പിന്നീട് ആ സംഗമത്തെകുറിച്ചോർക്കുമ്പോൾ
അവർ നോക്കുന്നത് ഈ
ചിത്രത്തിലേക്കാവും.
ഓരോ കൂടിക്കാഴ്ച്ചയിലും
നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്
ഒന്ന്മാത്രമാണ
അവരുടെ മനസ്സിൽ
നിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രം
വരക്കാൻ അവസരം
ഉണ്ടാക്കികൊടുക്കുക.
അതിന് നിന്റെ നല്ല വാക്കുകളും
പ്രവർത്തിയും
അവർക്ക് നൽകുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്