നിന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നോക്കുക.my diary. khaleelshamras

സമൂഹത്തിൽ നിന്നും
പോസിറ്റീവ് ആയതൊന്നും
പ്രതീക്ഷിക്കരുത്.
സമുഹം നിനക്ക്
നെഗറ്റീവ് തന്നാലും
പോസിറ്റീവ് തന്നാലും
നിന്റെ പോസിറ്റീവ്
നീ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ
നോക്കുകയെന്നതൊന്നേ
നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്