ആഘോഷങ്ങൾക്കായി യുള്ള കാത്തിരിപ്പ്.my diary. khaleelshamras

ആഘോഷവേളകൾക്കായിയുള്ള
കാത്തിരിപ്പിന് നൈമിഷികമായ
ആഘോഷവേളകളക്കാൾ
ദൈർഘ്യമുണ്ട്.
ആ കാത്തിരിപ്പിന്റെ
ഓരോ നിമിഷവും
സന്തോഷത്തിന്റേതാണ്.
ആ കാത്തിരിപ്പിനെ
ആസ്വദിച്ച്
ആഘോഷത്തിൽ
ചെന്നെത്തുക
എന്നിട്ട്
അതിനു ശേഷമുള്ള ഓർമകളെ
മനോഹരമാക്കാൻ
അവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക,.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്