വൃത്തിയില്ലാത്ത മനസ്സ്.my diary. khaleelshamras

ശരീരവും പരിസരവും
നീ വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നു.
പക്ഷെ അതിനൊക്കെയിടയിലും
വ് സ്വന്തം മനസ്സൊന്നു
വൃത്തിയാക്കാൻ നീ സമയം കണ്ടെത്തുന്നില്ല.
അസൂയയുടേയും പകയുടെയും
മറ്റു പല നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങളുടേയും
അഴുക്കുകൾ പേറി
യാത്ര തുടരുകയാണ് നീ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്