ചിത്രം മാറ്റിവരക്കാൻ.my diary. khaleelshamras

ഓരോ മനുഷ്യനും
നിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ
ആദ്യ  കാഴ്ചയിൽതന്നെ
നിന്റെ തലച്ചോറിലെ
അഭ്രപാളിയിൽ തെളിയുന്ന
ഒരു ചിത്രമുണ്ട്.
പലപ്പോഴും നിന്റെ ഉള്ളിലെ
നെഗറ്റീവ് മനസ്സ് വരച്ചുതന്ന
ഒരു ചിത്രമായിരിക്കും അത്.
പല നെഗറ്റീവ് കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളിൽ നിന്നും
ചീത്ത വികാരങ്ങളിൽ
നിന്നും വരക്കപ്പെട്ട ആ ചിത്രം
മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞാൽ
നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ
സംതൃപ്തി ലഭിക്കും.
അതിനു നീ ചെയ്യേണ്ടത്
നിന്റെ പോസിറ്റീവ് മനസ്സിനെകൊണ്ട്
ആ ചിത്രം മാറ്റി വരക്കുക എന്നതാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras