പിറകോട്ട് ചരിത്രമന്വേഷിക്കുമ്പോൾ.my diary. khaleelshamras

നിന്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ
നിന്നും പിറകോട്ട് പോയി
നിന്റെ പിറവിയെ കുറിച്ചൊരു
പഠനം നടത്തിനോക്കൂ,
ആ പഠനം
നിന്റെ മഹത്വം
നിനക്ക് മുന്നിൽ
കാണിച്ചുതരും.
കോടാനുകോടി പുംബീങൾ
ഭൂമിയിലൊന്നു ജീവിക്കാനായുള്ള
മത്സരത്തിൽ
ജയിച്ച പുംബീജമാണ്
ഈ കാണുന്ന നീയെന്ന സത്യം
നീ അറിയുമ്പോൾ
എവിടേയും നിനക്ക് ജയിക്കാനാവുമെന്ന
ശുഭ വിശ്വാസം
തീർച്ചയായും കൈവരിക്കും.
ഒരു ദമ്പതികളുടെ
സ്നേഹത്തിൽ ചാലിച്ച
സ്വപ്നത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ്
നീയെന്നറിയുമ്പോൾ
ഒരിക്കൽ പോലും സ്നേഹം
കൈവെടിയാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്