ദൃഷ്ടി മാറ്റുക.my diary. khaleelshamras

മറ്റുള്ളവർ കാരണമായോ
സ്വയം കാരണമായോ
നിന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ
എത്രയും പെട്ടെന്ന്
നിന്റെ ദൃഷ്ടിയെ മാറ്റുക.
നിന്റെ മേൻമകളിലേക്കും
നീ കയ്വരിച്ച നേട്ടങ്ങളിലേക്കും
നോക്കുക.
അല്ലാതെ വേദനകളും
യാതനകളും
നിന്നിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന
നൈമിഷിക ചിത്രങ്ങളെ
നോക്കികൊണ്ടേയിരുന്ന്
സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയല്ല വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്