വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ..my diary. khaleelshamras

കഴിഞ്ഞ ദിവസം
പണ്ടെങ്ങോ കണ്ട ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടു.
സുഹൃത്ത് മാത്രമായിരുന്നില്ല.
നന്മയും നിശ്കളങ്കതയും
നിറഞ്ഞ ഒരയൽവാസിയും കൂടിയായിരുന്നു.
പരസ്പരം കണ്ടിട്ട്
ഏതാണ്ട് 25 വർഷവുമായി.
ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ
നൻമയും സ്നേഹവും
നിറഞ്ഞാടിയ ആ നാളുകൾ
ഓർമ്മവന്നു .
പിറ്റേ ദിവസം ആ സുഹൃത്തിനെ
കാണുമെന്നെന്റെ മനസ്സ്
മന്ത്രിച്ചിരുന്നു.
ശരിക്കു മനസ്സ്
ആശിച്ചപോലെതന്നെ സംഭവിച്ചു.
അവനെ കണ്ടുമുട്ടി.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്