സംതൃപ്തി.my diary. khaleelshamras

ലക്ഷ്യബോധം
ഉണ്ടാവുമ്പോൾ
നിന്റെ പ്രകടനവും നന്നാവും.
മടി, പേടി ,നീട്ടിവെയ്പ്പ്
തുടങ്ങിയവയെയൊക്കെ
ലക്ഷ്യബോധം
ഒരരികിലേക്ക് മാറ്റി
വെച്ച് മുന്നേറുമ്പോൾ
നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംതൃപ്തി
എന്നതൊന്ന് അനുഭവിക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras