സഹതാപം ലഭിക്കേണ്ടവർ.my diary. khaleelshamras

നിന്റെ സഹതാപത്തിനർഹനായ
വ്യക്തിയാണ്
കോപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി.
അവരുടെ തലക്കുള്ളിൽ
അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം
പോലെ പെട്ടിത്തെറിച്ച്
ചൂടുപിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന
ഹോർമോൺ പ്രളയത്തിലേക്കാണ്
നിന്റെ ദൃഷ്ടി പതിയേണ്ടത്.
പതിഞ്ഞ ശേഷം
നീ അവരായി അവരുടെ
പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക.
വൈകാരിയായി അവരോട്
പ്രതികരിക്കാതെ
ബുദ്ധിയോടെയും
യുക്തിയോടെയും
ചിന്തകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി
പ്രതികരിക്കുക..

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras