പുഞ്ചിരി.m y diary.khaleelshamras

ലോകത്തെ
എറ്റവും വലിയ പിശുക്കൻ
ഒന്നു പുഞ്ചിരിക്കാൻ മറന്നു പോവുന്നവരാണ്.
ലാകത്ത് മറ്റേതൊരാൾക്കും
സമ്മാനിക്കാൻ പറ്റിയ
ഏറ്റവും മുല്യമുള്ള സമ്മാന്നമാണ് പുഞ്ചിരി.
അത് നിന്റെ ഉള്ളിലെ
മായം കലർത്താത്ത സ്നേഹത്തെ
മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറ്റം
ചെയ്യലാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്