മനസ്സും ശരീരവും.m y diary.khaleelshamras

നിന്റെ മനസ്സാണ്
യാഥാർത്ഥ നീ.
നിന്റെ ശരീരം
അതിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു മാത്രമാണ്.
ഭൂമിയിൽ സാമാലവും
വിലപ്പെട്ടതുമായ നിന്റെ
മനസ്സിനെ ജീവനോടെ
കേന്ദ്രീകരിച്ചു നിർത്താനുള്ളതാണ്
നിന്റെ ശരീരം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras