തീരുമാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക.m y diary.khaleelshamras

തീരുമാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം.
കറങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നിൻമേൽ
കയറി നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ്
തീരുമാനങ്ങൾ.
എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തെന്നി വീഴാം.
അല്ലെങ്കിൽ നീട്ടിവെയ്പ്പിന്റെ
കുഴിയിലേക്ക് തെറിച്ചു പോവാം.
വളരെ സൂക്ഷിച്ച്
എന്നാൽ സമ്മർദ്ദങ്ങളില്ലാതെ
പിടിച്ചു നിൽക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്