പ്രശ്നമെന്ന അതിഥി.m y diary.khaleelshamras

നിന്നെ ന്നലട്ടുന്ന
ഓരോ .പ്രശനവും
നിന്നിലേക്ക് വരുന്നുവന്ന അതിഥിയാണ്.
അവയെ മാന്യതയോടെ
കൈകാര്യം ചെയ്യുക.
അവ എന്തു പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചാലും
അതിലെന്തുണ്ട് പഠിക്കാൻ
എന്നു മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക.
നിന്റെ പോസിറ്റീവ് വികാരങ്ങളെ
നശിപ്പിക്കാൻ പാകത്തിലാണ്
പ്രശ്നമെന്ന അതിഥി
വന്നെത്തിയതെങ്കിൽ.
എന്റെ മനസ്സിലെ
ഏതെങ്കിലും ഒരു പൂന്തോപ്പിൽ
അതിഥിയെ
വി രഹിക്കാൻ വിട്ടിട്ട്.
കാഴ്ച്ചകൾ കണ്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം
സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു
പോയ്‌ക്കോളാൻ പറയുക.
എന്നിട്ട് നീ നിന്റെ
ജോലിയിൽ മുഴുകുക..
മാന്യമായ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന്റേയും
ലക്ഷ്യ നിർവ്വഹണത്തിന്റേയും
ജോലിയിൽ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്