ഇന്നലെകൾ.khaleeshamras

ഇന്നലെകൾ
ആഘോഷമായിരുന്നെങ്കിലും
അല്ലെങ്കിലും
അവ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു.
ഒരു പാട് ഓർമ്മകൾ ബാക്കിയാക്കി.
ആ ഓർമകളിൽ
ഒരുപാടൊരുപാട്
നല്ലതുണ്ട്.
പക്ഷെ അതിലേറെ
മാലിന്യങ്ങളും ഉണ്ട്.
മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം
ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ
നിന്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലേക്കും
അതിന്റെ ദുർഗന്ധം
വ്യാപിക്കും.
അതുകൊണ്ട്
അവയെ നീക്കം ചെയ്യുക.
അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതൊന്ന്
കൃഷി ചെയ്യാൻ
അവയെ വളമാക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്