അട്ടഹാസങൾ എന്ന റോക്ക് സംഗീതം.khaleelshamras

വീട്ടിൽ കലഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ഒരാൾ
പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയാൽ.
അവർ ഇല്ലാത്തതിന്റെ
പോരായ്മ ശരിക്കും
അനുഭവിച്ചറിയും.
ആ കലഹവും
അട്ടഹാസവുമെല്ലാം
റോക്ക് സംഗീതം പോലെ
മനോഹരമായിരുന്നുവെന്ന് അപ്പോൾ
തോന്നിയേക്കാം.
ആ മരണശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന
നഷ്ടബോധവും
ആസ്വാദനവും
അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത്
തന്നെയുണ്ടാക്കിയെടുക്കുക.
അവരുടെ ശീലമായി
കഴിഞ്ഞ ആ സ്വഭാവദൂശ്യത്തെ
ഇല്ലായ്‌മ ചെയ്യാനുള്ള
അവസാന ശ്രമവും
പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിൽ
അതിനു തുനിയാതെ
ആ അട്ടഹാസങ്ങളെ
ആസ്വദിക്കാൻ പഠിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras