സമാധാനം.khaleelshamras

സമാധാനമെന്ന
ആശംസ കൈമാറുമ്പോൾ
പറഞ്ഞ ആളുടേയും
കേട്ട ആളുടേയും
ഉപബോധമനസ്സിലേക്ക്
ആ വാക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം.
ആ വാക്കിന്റെ
സ്പർശമേറ്റ്
അവിടെ നിന്നും
സമാധാനം പടർന്നു വ്യാപിക്കണം.
അതിനു വിപരീതമായതാണ്
കാണുന്നതെങ്കിൽ
ആശംസ ഹൃദയത്തിലേക്കെത്തിയില്ല
എന്നതാണ് സത്യം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras