സംസാരം.khaleelshamras

നിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം നല്ലതായിരിക്കും.
നല്ലതായി പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ
നിന്നു പോലും
കലഹിക്കാനും
മനസ്സു വേദനിക്കാനും
വേദനിപ്പിക്കാനും
വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തുന്നവരോട്
നല്ലതായിട്ട് പോലും
അതികം സംസാരിക്കരുത്.
പക്ഷെ അവരോട്
പുഞ്ചിരിക്കാനും
ആശംസ കൈമാറാനും
മറക്കുകയും ചെയ്യരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്