ഘടന.khaleelshamras

എന്നും ഒരേ
ഘടനയിലും പ്ലാന്നിലും
ജീവിതം രൂപപ്പെടുത്താമെന്ന്
കരുതരുത്.
അങ്ങിനെ തന്നെയാവണമെന്ന്
കരുതുന്നതാണ്
അമിത സമ്മർദ്ദത്തിലേക്ക്
വ്യത്യസ്തയെ ആഘോഷമാക്കുക.
ഇടക്കിടെ വരുന്ന
അലസതകളേയും
മാനസിക വ്യതിയാനങ്ങളേയും
അതിലെ പാഠങ്ങൾ
പഠിച്ച്കൊണ്ട് ആഘോഷിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്