ജലതുള്ളി.my diary. khaleelshamras

, ഓരോ പ്രാവശ്യം
നീ കുളിച്ചപ്പോഴും
ശരീരത്തിലേക്ക്
വെള്ളം ചീറ്റിയപ്പോഴും
ജലതുള്ളികൾ
നിന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്തിരുന്നു.
ഒരു പിറന്നുവീണ കുഞ്ഞിനെപോലെ
നിന്നെ വാരി പുണർന്ന്
നിന്നെ പ്രിയ ചുമ്പനങ്ങൾകൊണ്ട്
മൂടിയിരുന്നു.
നിനക്കുവേണ്ട ഒരു പാട്
നൻമയുടെ ഊർജ്ജം
അവയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
പക്ഷെ മനസ്സിലെ
നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ
ആയ മാലിന്യങ്ങളിലേക്ക്
ശ്രദ്ധയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച്
നീ അവയെ
ഒന്നു പരിഗണിക്കാൻപോലും
മറന്നുപോവുകയായിരുന്നു..

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras