നിന്റെ ശത്രു.my diary. khaleelshamras

നിന്നെ കൂടെ നിന്ന് വഞ്ചിക്കുന്ന
ഒരു ശത്രു നിനക്കുണ്ട്.
ആ ശത്രുവിനെ കാണണമെങ്കിൽ
നീ നിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുക.
പല നല്ല കാര്യങ്ങളും
ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ
നീട്ടിവെയ്ക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച,
വിജയത്തിനുവേണ്ട പല
ആശയങ്ങളേയും
പിറവിയിലേ മായ്ച്ചുകളഞ്ഞ,
ലക്ഷ്യബോധത്തിൽ നിന്നും
നിന്നെ തെറ്റിച്ചുകളഞ്ഞ.
വാർത്താമാധ്യമങ്ങളെ
അറിയാനുള്ള ഉപാധിയാക്കുന്നതിനുപകരം
മനസ്സിനു മുറിവേൽപ്പിച്ച മാരകായുധമാക്കിയ
ആ ശത്രു നിനക്കുള്ളിലാണ്.
ആ ശത്രുവിനോട് പൊരുതാൻ നിൽക്കാതെ
ആ ശത്രുവിനെ പരിഗണിക്കാനും നിൽക്കാതെ
നീ മുന്നേറുക.
നിന്നിൽ തന്നെയുള്ള
വിജയത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരെ കൂടെ കൂട്ടി.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras