പ്രാർത്ഥനക്കുത്തരം,.my diary. khaleelshamras

പേടിയും ദു:ഖവും
മറ്റാരേയോ ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള
മാനസികാവസ്ഥയും കാത്തുസൂക്ഷിച്ച്
മനുഷ്യൻ
പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
എന്നിട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ
പ്രാർത്ഥിക്കുത്തരം ലഭിക്കാതെ
അലയുന്നു.
പക്ഷെ അവയെയൊക്കൊ
മാറ്റിവെച്ച്
ശാന്തമായ മനസ്സോടെ
തികഞ സന്തോഷത്തോടെ
അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിന്നുവെങ്കിൽ
പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുന്നതിനും
മുമ്പേ അവന്
ഉത്തരം ലഭിച്ചേനേ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്