പേടി.my diary. khaleelshamras

പേടിപ്പിച്ചു നാടു ഭരിക്കാം
പേടിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി
ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോവാം.
പേടിയുടെ പേരിൽ
പല നല്ലതിൽ നിന്നും
പിന്തിരിയാം.
പക്ഷെ സമാധാനമെനതൊന്ന്
ഈ ഭൂമിയിൽ
നിനക്ക് അനുഭവിക്കാൻ
കഴിയില്ല എന്നു മാത്രം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്