ഒളിച്ചിരിക്കാൻ.my diary. khaleelshamras

വല്ലാതെ കുറ്റം പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
വ്യക്തികളിൽ നിന്നും
ഒളിച്ചിരിക്കാനുള്ള
ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി
അവരുടെ
ഉള്ളിൽ പോയി
ഒളിച്ചിരിക്കലാണ്.
എന്നിട്ട് അവരുടെ
ഉള്ളിലെ കുറ്റം പറയലിനു
പിറകിലെ
നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങളെ കണ്ട്
ഒരു സഹതാപത്തോടെ
തിരിച്ചുപോരലാണ്

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്