ക്ഷീണം.my diary. khaleelshamras

നിന്റെ ശരീരത്തിനു തോന്നുന്ന
ക്ഷീണം
മറ്റാരോടും പറയരുത്.
കാരണം ആ പറച്ചിൽ
നിന്റെ ക്ഷീണം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നു മാത്രമല്ല.
ശ്രാദ്ധാവിലേക്കും
ആ ക്ഷീണം വ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
പക്ഷെ ക്ഷീണം
അകറ്റാനുള്ള എല്ലാ
സാധ്യതകളും
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും വേണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്