സമ്മർദ്ദങ്ങളില്ലാതെ ജീവിക്കുക.my diary. Khaleelshamras

നിനക്കു പിന്നിൽ തോക്കു ചൂണ്ടി
ജീവിക്കക്കടാ
എന്നും പറഞ്ഞ് ആരും
നിന്നെ ജീവിപ്പിക്കുന്നില്ല.
നിന്റെ പലപ്പോഴായുള്ള
വെപ്രാളം കാണുമ്പോൾ
അങ്ങിനെ തോന്നി പോവുന്നു.
തീർത്തും സമ്മർദ്ദങ്ങളില്ലാതെ
ശാന്തതയോടെ
എന്നാൽ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ
ജീവിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്