ഭക്തി.my diary. khaleelshamras

അവർ ധരിച്ച മതചിഹ്നങ്ങൾ നോക്കി,
അവരുടെ കൊട്ടിഘോഷിച്ചുള്ള
മന്ത്രങ്ങൾ കേട്ട്
നീ ആരുടേയും ഭക്തി
അളക്കരുത്.
പലരും ഇത്തരം
ചിന്നങ്ങളെ
അളവുകോലാക്കുന്നുവെന്നതാണ്
സത്യം.
ഭക്തി ഏകാന്തതയുടെ
സംഗീതമാണ്.
ആർക്കും അളക്കാൻ കഴിയാത്ത
അത്രയും വിശാലവും
രഹസ്യവുമാണ് അത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras