പേടി.my diary. khaleelshamras

പേടിയെന്നാൽ
നിന്റെ മനസ്സിന് ലഭിച്ച ഒരു കളിപ്പാട്ടമാണ്.
അതുകൊണ്ട്
എന്തു ഗെയിമും നിനക്ക്
കളിക്കാം.
പേടി വിരൂപമായ
ഒരു അവരണത്തിൽ
പാതിഞ്ഞ ഈർജ്ജമാണ്
നിനക്ക് വരാനുള്ള ഊർജ്ജമാണ്.
പേടിയെ നിനക്കാവശ്യമായ
ഏതൊരു രൂപത്തിലേക്കു
വേണമെങ്കിലും പരിവർത്തനം ചെയ്യാം.
ഹാസ്യമായും പാഠമായും
പരിവർത്തനം ചെയ്യാം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras