ആതിഥേയനെ അപമാനിക്കരുത്.my diary. khaleelshamras

ഓരോ മനുഷ്യരുമായുള്ള
ആശയ വിനിമയത്തിലൂടെ
നീ അവരുടെ
മനസ്സിന്റെ വിശാല ലോകത്തേക്ക്
ഒരു വിരുന്നുപോക്കാണ്
നീ നടത്തുന്നത്.
ആതിഥേയനെ
അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതൊന്നും
അതിഥിയായ നിന്നിൽനിന്നുമുണ്ടാവരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്