വയറിളക്കവും. വൈകാരികഇളക്കവും.my diary. khaleelshamras

വയറിളക്കവും
വൈകാരിക ഇളക്കവും
തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമേയുള്ളും.
ആദ്യത്തേത്
ഇളകുമ്പോൾ തന്നെ
പുറം തള്ളുന്നു.
രണ്ടാമത്തേത് ശഘരിച്ചു വെക്കുന്നു.
എന്നിട്ട് അതിൽ
എരിവും പുളിയും ചേർത്ത്
മധുരവും മറ്റു പലതും
ചേർത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും
തിന്നുകയും തീറ്റിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അങ്ങിനെ പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങി
കുറേ നാൾ നീണ്ടുനിന്നു
പകർച്ചവാദിയായി
സമുഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras