ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ.my diary. khaleelshamras

പലരും വരും
അവരൊക്കെ എന്നെങ്കിലും
ഒന്ന് നിന്നോട് സംസാരിക്കും.
ആ കേട്ടതിനനുസരിച്ച്
മനസ്സ് ചാഞ്ചാടികൊണ്ടിരിക്കും.
പക്ഷെ ആ ചാഞ്ചാട്ടം
ആത്മവിശ്വാസവും
ആത്മധൈര്യവും
ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്
യോജിച്ചതല്ല.
തന്റെ മനസ്സമാധാനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്
മറ്റുള്ളവരെ ശ്രവിക്കുക
എന്നതൊനാണ് നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്