ഭീകരവാദി.my diary. khaleelshamras

ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരവാദി
തന്റെ സഹോദരനെ ഒറ്റുകൊടുക്കുന്നവനാണ്.
തങ്ങളെ
ഭീരകരനായി വ്യാഖ്യാനിക്കുമോ
എന്ന ഭീതിയാൽ
തന്റെ ആശങ്കയെ
ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത
സഹോദരന്റെ പേരിൽ
വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരാണ്
യഥാർത്ഥ ഭീകരവാദി.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്