വെറുപ്പ്.my diary. khaleelshamras

നീ പിറന്നുവീണപ്പോൾ
നിനക്കാരോടെങ്കിലും
വെറുപ്പുണ്ടായിരുന്നോ?
മരിച്ചു കടക്കുന്ന നിനക്കുമുമ്പിൽ
നീ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തിയ
ആരെങ്കിലും വന്നു നിന്നാൽ
അവരോട് വെറുപ്പുണ്ടാവുമോ.
പിന്നെ എന്തിനാണ്
ആരോടോ എന്തിനോടോ
വെറുപ്പ് കാണിച്ച്
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
ഉള്ളറകളിൽ
അശാന്തി നിറയ്ക്കുന്നത്.
എന്തിനാണ് സ്വന്തം
മനസ്സിനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്