അടുപ്പം.my diary. khaleelshamras

ആര് നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടോ
അവർ നിന്നോടടുത്തുണ്ട്.
അല്ലെങ്കിൽ
മനസ്സാവുന്ന വീട്ടിൽ
കൂടെ തന്നെയുണ്ട്.
ശരിക്കും അവരോടൊപ്പം
ഒരിമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പോലും
ഇതേ മനസ്സിലേക്ക്
പ്രവേശിച്ചാലേ
അടുത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്