ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്.my diary. khaleelshamras

നാം പലപ്പോഴും
നെഗറ്റീവായ
സാമുഹികവും മാനസികവുമായ
കാര്യങ്ങളിലേക്ക്
സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുന്നവരും.
പോസിറ്റീവ് ആയ
വിശാല സാഹചര്യകളിലേക്ക്
പോലും നോക്കാൻ
മറക്കുന്നവരുമാണ്.
നെഗറ്റീവിൽ നിന്നും
ശ്രദ്ധയെ
പോസിറ്റീവിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ
കൈവരിക്കാവുന്ന
മനസ്സമാധാനത്തെ കുറിച്ചും
ദീർഘായുസ്സിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ
അറിവുണ്ടായിട്ടും
പലപ്പോഴും മനുഷ്യർ
ഇതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോവുന്നു.
ഇവിടെ
നിനക്ക് വേണ്ടത് ക്ഷമയും
ആത്മസംയമനവുമാണ്.
പിന്നെ മറ്റുള്ളവരിലെ
നെഗറ്റിവിനെ കാണുമെങ്കിലും
ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്
പോസിറ്റീവിലേക്ക് മാത്രമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras