കുഞുങ്ങളെ അടിമകളാക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ.മൈ ഡയറി.kkhaleelshamras

സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ
അടിമകളാക്കുന്ന ഒരു
മനോഭാവം മിക്ക രക്ഷിതാക്കള്ളിലും ഉണ്ട്.
ജോലിയിലോ ഇണയുമായോ
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലുമായോ.
പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ.
അത് കുട്ടികളോട് തീർക്കും.
എന്തിനും എപ്പോഴും
ഒരു ഏകാധിപതിയെ പോലെ
തന്റെ അഹങ്കാരം കാണിക്കാനുള്ള
ഒരു പരീക്ഷണവസ്തുവായി
കുട്ടികളെ കാന്നും.
ഇനിയും പരിപൂർണ്ണ മാനസിക വികാസം
പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
അവരുടെ മനസ്സു കാണാതെ
തങ്ങൾ കടന്നുവന്ന വഴിയാണ് എന്ന സത്യം
പോലും മറന്ന് അവരെ
എന്താനും ഏതിനും ശകാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.
പക്ഷെ പുറത്ത്
തങ്ങളുടെ അധികാര  വരുതിയിൽ പെടാത്ത
മറ്റു കുട്ടികളോട്
വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം പെരുമാറാനും
ഇവർക്ക് നന്നായി പെരുമാറാനും അറിയാം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്