ചിത്രം.my diary.Khaleelshamras

വലിയ സംഭവങ്ങളും
ചെറിയ ചിത്രമായിട്ടാണ്
നിന്റെ മനസ്സിൽ
സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
അതു കൊണ്ട്
ഓരോ സംഭവത്തിൽ നിന്നും
ഒരു പാട് വേണ്ടാത്ത
ചിത്രങ്ങൾപകർത്തി സൂക്ഷിക്കാതെ
എന്നും നോക്കിയാൽ
മനസ്സിനു
കുളിർമ നൽകിയ നല്ലൊരു
ചിത്രം പകർത്താൻ
ശ്രദ്ധിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras