ലക്ഷ്യബോധം.my diary.Khaleelshamras

നീ ഓടി
എങ്ങോട്ടാണെന്നറിയാതെ
എപ്പോൾ എത്തണമെന്ന്
തീരുമാനിക്കാതെ.
അവസാനം സമയത്തിന്റെ
മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിൽ
എത്തിയപ്പോൾ
നീ സ്വയം പറഞു.
ഞാനെവിടേയും
എത്തിയില്ലല്ലോ.
കാരണം അലക്ഷ്യമായ യാത്രയിൽ
നീ ചെന്നെത്തിയത് തികച്ചും
വിപരീത ദിശയിൽ
മറ്റൊരിടത്ത് ആയിരുന്നു.
നിനക്ക് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ
ശരിയായ ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras