സഥലീകരണം.my diary.Khaleelshamras

നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ,
നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ
നിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ
ഇവയൊക്കെ
സഫലീകരണത്തിന്റെ പാഥയിലേക്കിറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ
അവ നിന്റെ മനസ്സിലെ
അലസതയുടേയും
മടിയുടേയും ജയിലറകളിൽ
കൊട്ടിയടക്കപ്പെട്ടിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.
എത്രയും പെട്ടെന്ന്
പ്രയത്നത്തിന്റെ വഴിയോരത്തേക്ക്
അവയെ തുറന്നുവിട്ട്
സഫലീകരണത്തിന്റെ
വിജയം കയ്യാളുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras