ടോയിലറ്റിൽവീണ കളിപ്പാട്ടം.my diary.Khaleelshamras

ടോയിലെറ്റിൽ വീണുപോയ
കളിപ്പാട്ടം വീണ്ടെടുക്കാൻ
ആരും
അതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വീടുതന്നെ
തച്ചുടക്കാറില്ല
പക്ഷെ
പലപ്പോഴും വൈകാരിക പ്രതികരണങ്ങളാൽ
സമൂഹത്തിൽ അരങ്ങേറുന്ന
ചർച്ചകളിൽ.
തന്റെ ചിന്താശേഷിയെ
അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് വശത്തേക്ക്
തിരിച്ചുവിട്ട്
തങ്ങളുടെ ജീവന്റെ ഏറ്റവും
വിലപ്പെട്ട ഭാഗമായ
മനസ്സമാധാനത്തെയാണ്
തച്ചുടക്കുന്നത്.
സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന
വിവാദങ്ങളെ
ഒരു കാരണവശാലും
സ്വന്തം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ
നിമിത്തമാക്കരുത്.
പകരം അറിവ് നേടാനുള്ള
അവസരമാക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്