ഇരട്ടതാപ്പ്.my diary.Khaleelshamras

ഒരേ തെറ്റായ പ്രശനം രണ്ട്
വ്യക്തികളിൽ കാണുന്നു.
ഒരു വ്യക്തിയോട്
നീ ആ തെറ്റ് ചൂണ്ടി കാട്ടുന്നു.
മറ്റേ വ്യക്തിയോട്
നീ അത് ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നില്ല.
അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ധൈര്യമില്ല.
അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ
നിനക്ക് സമൂഹത്തോട് ഗുണകാംക്ഷയില്ല
എന്നാണ് തർത്ഥം.
മറിച്ച് നീ സ്വയം ആളാവാൻ
ശ്രമിക്കുകയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras