വെറുപ്പ് നിന്നിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാൾപ്പേപ്പർ.my diary.Khaleelshamras

ഒരു മനുഷ്യനോടോ
സമൂഹത്തോടെ നമുക്ക്
വെറുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ
അതി മാരകകരമായ ,
ജീവിക്കുമ്പോൾ സംതൃപ്തി നഷ്‌ടപ്പെടുത്തുന്ന,
മരണത്തെ നേരത്തെ
മാടിവിളിക്കുന്ന
ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് നീയെന്നാണ്.
ശരിയോ തെറ്റോ തിരിച്ചറിയാതെ
ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം
നിന്റെ മനസ്സിൽ വരച്ചിട്ട ഒരു ചീത്ത ചിത്രം
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത്
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ വാൾപേപ്പർ ആയി
മാറുമ്പോൾ
അത് ഒരു വ്യക്തിയോടോ
സമൂഹത്തോടോ ഉള്ള വിദ്വേശമായി മാറുന്നു.
ഒരു പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയോടോ
സമൂഹത്തോടോ
ഒരിക്കൽ പോലും
സൗഹൃദ ബന്ധത്തിന് മുതിരാത്ത
ഒരാളായിരിക്കാം നീ.
ഒരു പക്ഷെ അങ്ങിനെ ഒന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ
ആ ചിത്രം തികച്ചും വിപരീതമായ
മറ്റൊന്നായേനേ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്