വാക്ക്.my diary.Khaleelshamras

നിന്റെ വാക്കുകൾ
ശക്തമാണ്.
നീ നിന്റെ മനസ്സിന്
കൈമാറുന്ന ഒരൊറ്റ
വാക്കുമതി
നിന്റെ മനസ്സിൽ
കോടാനുകോടി ചിന്തകൾക്ക് ജൻമം കൊടുക്കാൻ.
അതിലൊരു ചിന്ത മതിയാവും
നിന്റെ വിലപ്പെട്ട മനസ്സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ.
അതുപോലെ
നിന്റെ ഒരു വാക്കു മതിയാവും
മറ്റുള്ളവരിലും
ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ.
ശ്രദ്ധിച്ചാൽ
നിന്റെ വിലപ്പെട്ട ഒരു വാക്ക് മതിയാവും
നിന്നിലും മറ്റുള്ളവരിലും
തികച്ചും പോസിറ്റീവ് ആയ
ചിന്തകൾക്ക് ജൻമം നൽകാൻ.
അതു വഴി ജീവിതം
സന്തോഷകരമാക്കാൻ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras